Κορυφές Όρους Όρβιλος (GR1260005)

Κωδικός GR1260005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 KORYFES OROUS ORVILOS – ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ Έκταση 4885.37 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SCI – SPA Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης   Περιγραφή Η περιοχή GR1260005 βρίσκεται στα όρια της κεντρικής με την ανατολική Μακεδονία, στα σύνορα με τη Βουλγαρία και περιλαμβάνει τον Όρβιλο. Η πριοχή χαρακτηρίζεται από δάση,…