Όρος Όρθυς, βουνά Γκούρας και φαράγγι Παλαιοκερασιάς (GR1430006)

Κωδικός GR1430006 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS OTHRYS, VOUNA GKOURAS KAI FARANGI PALAIOKERASIAS – ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ Έκταση 31234.40 ha Περιοχή Θεσσαλία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης   Περιγραφή Η περιοχή GR1430006 βρίσκεται στη Θεσσαλία και περιλαμβάνει το όρος Όθρυς. Στην περιοχή απαντώνται δάση δρυός, καθώς και θαμνώνες αείφυλλων…