Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμάχεια (GR2310009)

Κωδικός GR2310009 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNES TRICHONIDA KAI LYSIMACHEIA – ΛΙΜΝΕΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ Έκταση 14349.46 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310013   Περιγραφή Η περιοχή GR2310009 βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στην πόλη του Αγρινίου και περιλαμβάνει τις λίμνες Λυσιμαχεία και Τριχωνίδα. Η βλάστηση που…

Λίμνη Λυσιμαχεία (GR2310013)

Κωδικός GR2310013 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNI LYSIMACHEIA – ΛΙΜΝΗ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑ Έκταση 2273.07 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310009   Περιγραφή Η περιοχή GR2310013 βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στην πόλη του Αγρινίου και περιλαμβάνει τη λίμνη Λυσιμαχεία. Η βλάστηση που κυριαρχεί στις ακτές τις λίμνης, χαρακτηρίζεται…