Λαγκάδα Τρυπής (GR2540005)

Κωδικός GR2540005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LAGKADA TRYPIS – ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΡΥΠΗΣ Έκταση 1693.09 ha Περιοχή Πελοπόννησος Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Νότιας Πελοποννήσου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2550009   Περιγραφή Η περιοχή GR2540005 βρίσκεται στη νότια Πελοπόννησο και πριλαμβάνει ένα φαράγγι μήκους 13 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει κυρίως βραχώδη οικοσυστήματα αλλά και δάση ελάτης (Abies cephalonica) και πεύκης…