Κορυφές όρους Μενοίκιον – Όρος Κούσκουρας – Ύψωμα – Σπήλαιο Πελάδε (GR1260004)

Κωδικός GR1260004 Ονομασία περιοχής Natura 2000 KORYFES OROUS MENOIKION – OROS KOUSKOURAS – YPSOMA – SPILAIO PELADE – ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ – ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ – ΥΨΩΜΑ  – ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΛΑΔΕ Έκταση 23585.90 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης   Σχετίζεται με την περιοχή GR1260009   Περιγραφή Η περιοχή GR1260004 βρίσκεται στα όρια…