Φυτά στον κόσμο του Harry Potter

Πολλά είναι τα φυτά, που αναφέρονται στον κόσμο του Harry Potter και στη Σχολή Μαγείας. Τα κυριότερα είδη με τις περισσότερες αναφορές είναι τα παρακάτω:   The Elder Tree (Sambucus nigra) H κουφοξυλιά αποτελεί έναν από τους τρεις κλήρους του θανάτου. Σύμφωνα με τον μύθο των τριών αδερφών (Antioch, Cadmus και Ignotus Peverell), οι οποίοι…

Sambucus nigra

Eπιστημονική ονομασία Sambucus nigra L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Dipsacales, Οικογένεια Viburnaceae Κοινές ονομασίες κουφοξυλιά, φροξυλιά, ασβουτάνα, κπυριά, μουρβέρι, μπουζίκα, φλασκιά, elder, elderberry, black elder, European elder, European elderberry, European black elderberry (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 10 μ. Φύλλα αντίθετα, πτεροειδώς σύνθετα, με 5-7(-9) φυλλάρια,…