Όρος Αράκυνθος και Στενά Κλεισούρας (GR2310010)

Κωδικός GR2310010 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS – ΟΡΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ Έκταση 13303.06 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Σχετίζεται με την περιοχή GR2310015   Περιγραφή Η περιοχή GR2310010 βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας και χαρακτηρίζεται από τα αραία δάση της Quercus ithaburensis,…