Έλος Καλοδίκι (GR2120002)

Κωδικός GR2120002 Ονομασία περιοχής Natura 2000 ELOS KALODIKI – ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ Έκταση 823.58 ha Περιοχή Ήπειρος Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα   Σχετίζεται με την περιοχή GR2120006   Περιγραφή Η περιοχή GR2120002 βρίσκεται στην Ήπειρο και περιλαμβάνει εκτεταμένη περιοχή με έλη και λίμνες, όπου και εμφανίζονται πολλές φυτοκοινότητες με Ranunculus…

Έλη Καλοδίκι, Μαργαρίτι, Καρτέρι και λίμνη Προντάνι (GR2120006)

Κωδικός GR2120006 Ονομασία περιοχής Natura 2000 ELI KALODIKI, MARGARITI, KARTERI KAI LIMNI PRONTANI – ΕΛΗ ΚΑΛΟΔΙΚΙ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΙ Έκταση 1798.30 ha Περιοχή Ήπειρος Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα   Σχετίζεται με την περιοχή GR2120002   Περιγραφή Η περιοχή GR2120006 βρίσκεται στην Ήπειρο και περιλαμβάνει εκτεταμένη περιοχή με…