Όρος Καλλίδρομο (GR2440006)

Κωδικός GR2440006 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS KALLIDROMO – ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ Έκταση 6734.46 ha Περιοχή Στερεά Ελλάδα Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης   Περιγραφή Η περιοχή GR2440006 βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και περιλαμβάνει τον Εθνικό Δρυμό Οίτης. Σε ότι αφορά τη βλάστηση, στα χαμηλότερα υψόμετρα κυριαρχούν τα φρύγανα με Cistus sp., Corydothymus capitatus,…