Εκβολές (Δέλτα) Καλαμά (GR2120001)

Κωδικός GR2120001 Ονομασία περιοχής Natura 2000 EKVOLES (DELTA) KALAMA – ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ Έκταση 8631.70 ha Περιοχή Ήπειρος Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα   Σχετίζεται με την περιοχή GR2120005   Περιγραφή Η περιοχή GR2120001 βρίσκεται στην Ήπειρο και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υγροτόπους. Η υδρόβια βλάστηση είναι κυρίως των κλάσεων…

Στενά Καλαμά (GR2120004)

Κωδικός GR2120004 Ονομασία περιοχής Natura 2000 STENA KALAMA – ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ Έκταση 1834.19 ha Περιοχή Ήπειρος Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα   Σχετίζεται με την περιοχή GR2120008   Περιγραφή Η περιοχή GR2120004 βρίσκεται στην Ήπειρο και περιλαμβάνει το φαράγγι των στενών του Καλαμά. Η βλάστηση αποτελείται από μεικτά φυλλοβόλα και…

Υγρότοπος εκβολών Καλαμά και νήσος Πρασούδι (GR2120005)

Κωδικός GR2120005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 YGROTOPOS EKVOLON KALAMA KAI NISOS PRASOUDI – ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔΙ Έκταση 8643.07 ha Περιοχή Ήπειρος Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα   Σχετίζεται με την περιοχή GR2120001   Περιγραφή Η περιοχή GR2120005 βρίσκεται στην Ήπειρο και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο υγροτόπους. Η…

Όρη Παραμυθιάς, Στενά Καλαμά και Στενά Αχέροντα (GR2120008)

Κωδικός GR2120008 Ονομασία περιοχής Natura 2000 ORI PARAMYTHIAS, STENA KALAMA ΚΑΙ STENA ACHERONTA – ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ Έκταση 11710.29 ha Περιοχή Ήπειρος Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα   Σχετίζεται με την περιοχή GR2140001   Περιγραφή Η περιοχή GR2120008 βρίσκεται στην Ήπειρο και περιλαμβάνει τα, σχετικά μη…