Κρουσώνας – Βρωμόνερο Ίδης (GR4310009)

Κωδικός GR4310009 Ονομασία περιοχής Natura 2000 KROUSONAS – VROMONERO IDIS – ΚΟΡΥΣΩΝΑΣ – ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ ΙΔΗΣ Έκταση 7927.93 ha Περιοχή Κρήτη Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Κεντρικής-Ανατολικής Κρήτης   Σχετίζεται με την περιοχή GR4330005   Περιγραφή Η περιοχή GR4310009 βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Κρήτης και περιλαμβάνει τον Ψηλορείτη (Όρος Ίδη). Στην περιοχή υπάρχουν εκτεταμένα δάση πουρναριού…

Όρος Ίδη (Βοριζιά, Γερανοί, Καλή Μαδάρα) (GR4330005)

Κωδικός GR4330005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS IDI (VORIZIA, GERANOI, KALI MADARA) – ΟΡΟΣ ΙΔΗ (ΒΟΡΙΖΙΑ, ΓΕΡΑΝΟΙ, ΚΑΛΗ ΜΑΔΑΡΑ) Έκταση 40822.39 ha Περιοχή Κρήτη Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς   Σχετίζεται με την περιοχή GR4330009 και την GR4310009   Περιγραφή Η περιοχή GR4330005 περιλαμβάνει το όρος Ίδη (με πολλές κορυφές) και πάρα πολλούς…