Όρη Γεράνεια (GR2530005)

Κωδικός GR2530005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 ORI GERANEIA – ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ Έκταση 6987.00 ha Περιοχή Αττική Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου   Περιγραφή Η περιοχή GR2530005 βρίσκεται στην Αττική, κοντά στην Κόριθνο, και περιλαμβάνει τα Γεράνεια όρη. Η βλάστηση χαρακτηρίζται από τυπικά μσογειακά οικοσυστήματα, που είναι τα δάση Pinus halepensis, δάση Abies cephalonica, φρύγανα,…