Κορυφές Όρους Φαλακρό (GR1140004)

Κωδικός GR1140004 Ονομασία περιοχής Natura 2000 KORYFES OROUS FALAKRO – ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ Έκταση 9956.51 ha Περιοχή Ανατολική Μακεδονία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης   Σχετίζεται με την περιοχή GR1140009   Περιγραφή Η περιοχή GR1140004 βρίσκεται στην ανατολική Μακεδονία, στο δυτικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης. To Φαλακρό χαρακτηρίζεται από τις βραχώδεις εξάρσεις, τα…

Όρος Φαλακρό (GR1140009)

Κωδικός GR1140009 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS FALAKRO – ΟΡΟΣ ΦΑΛΑΚΡΟ Έκταση 24631.33 ha Περιοχή Ανατολική Μακεδονία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης   Σχετίζεται με την περιοχή GR1140004   Περιγραφή Η περιοχή GR1140009 βρίσκεται στην ανατολική Μακεδονία, στο δυτικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης. To Φαλακρό χαρακτηρίζεται από τις βραχώδεις εξάρσεις, τα λιβάδια αλλά…