Όρος Χελμός και Ύδατα Στυγός (GR2320002)

Κωδικός GR2320002 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS CHELMOS KAI YDATA STYGOS – ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ Έκταση 17559.62 ha Περιοχή Πελοπόννησος Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού   Σχετίζεται με την περιοχή GR2320013   Περιγραφή Η περιοχή GR2320002 βρίσκεται στη βόρεια Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Χελμού. Στην περιοχή απαντώνται δάση…

Όρος Χελμός (Αροάνια) – Φαράγγι Βουραϊκού και περιοχή Καλαβρύτων (GR2320013)

Κωδικός GR2320013 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS CHELMOS (AROANIA) – FARANGI VOURAIKOU KAI PERIOCHI KALAVRYTON – ΟΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) – ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Έκταση 32209.70 ha Περιοχή Πελοπόννησος Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού   Σχετίζεται με την περιοχή GR2320002   Περιγραφή Η περιοχή GR2320013 βρίσκεται στη βόρεια Πελοπόννησο και περιλαμβάνει τον…