Περιοχή έλους Αρτζάν (GR1230005)

Κωδικός GR1230005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 PERIOCHI ELOUS ARTZAN – ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΟΥΣ ΑΡΤΖΑΝ Έκταση 1645.24 ha Περιοχή Κεντρική Μακεδονία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα   Περιγραφή Η περιοχή GR1230005 βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, ανατολικά του Πολύκαστρου, και πριλαμβάνει ένα αποξηραμένο έλος που πλημμυρίζει, μερικώς, εποχιακά.     Τύποι οικοτόπων Η…