Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος;

Ποια είναι τα απίδια Τα απίδια είναι τα γνωστά αχλάδια. Στις παλαιότερες εποχές, όμως, τα αχλάδια δεν είχαν τη μορφή που έχουν σήμερα (τυποποιημένα), αλλά ήταν μικρότερα και με σχήμα πιο ακανόνιστο. Η αχλαδιά (Pyrus communis) ήρθε στην Ελλάδα από την περιοχή της Κασπίας, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν άγρια είδη αχλαδιάς, όπως είναι η γκορτσιά…

Pyrus communis

Eπιστημονική ονομασία Pyrus communis L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Rosales, Οικογένεια Rosaceae Κοινές ονομασίες απιδέα κοινή, απιδιά, πύρος κοινός, αγριαχλαδιά, βρέτσελο (Λήμνος), European pear, common pear (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 20 μ. Φύλλα κατ’εναλλαγή, 5-8 εκ., μίσχο σχεδόν ίσο με το έλασμα και με έλασμα ωοειδές έως ελλειψοειδές,…