Λιμνοθάλασσα Αγίου Μάμα (GR1270004)

Κωδικός GR1270004 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA – ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ Έκταση 626.40 ha Περιοχή Χαλκιδική Προστασία SCI – SPA Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα   Περιγραφή Η περιοχή GR1270004 βρίσκεται στη Χαλκιδική, βορειοανατολικά της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Στην περιοχή υπάρχουν υπάρχει υγρότοπος με υφάλμυρο νερό και ανάλογη βλάστηση, ενώ…