Άνεμος επιφάνειας

Συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (CO)

Θερμοκρασία

Νέφωση

Όζον

 Δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (UV)

Χάρτης πυρκαγιών

Πρόγνωση βροχόπτωσης – χιονόπτωσης