Οφθαλμός

Ο οφθαλμός (ή μάτι) είναι το όργανο που περικλείει σε εμβρυώδη κατάσταση τον βλαστό (ανθοφόρο ή/και φυλλοφόρο). Κάθε άνοιξη αρχίζει και αναπτύσεται για να δώσει τα νέα κλαδιά, τους κλαδίσκους που θα φέρουν τα φύλλα και τα άνθη.    

Details

Οξύληκτο

Οξύληκτο είναι ένα εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλο) όταν η κορυφή του είναι οξεία (δηλαδή οι δυο πλευρές που τη σχηματίζουν, δημιουργούν γωνία μικρότερη από 90°).    

Details

Οδοντωτό

Οδοντωτό ονομάζεται το εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλα) που φέρει οδόντωση στο περίγραμμα (παρυφή) ή στην επιφάνεια.   Παρυφές Φύλλων Οδοντωτές – votaniki.gr by Vasilis Triantafyllou on Sketchfab    

Details

Νήμα

Νήμα είναι το μέρος του στήμονα που φέρει στην κορυφή του τον ανθήρα. Πολλές φορές συγχέεται με το νηματοειδές, που αναφέρεται σε σχήμα οποιουδήποτε εξαρτήματος που έχει τη μορφή κλωστής.      

Details