Χιτώνας

Ένα από τα δυο λεπυρίδια που περιβάλλουν το άνθος των αγρωστωδών. Πολλές φορές φέρουν στην κορυφή τους μια αιχμηρή προεξοχή (άγανο).    

Details

Χείλος

Χείλος είναι το διαφοροποιημένο πέταλο (ή σέπαλο) ή τέπαλο, που μοιάζει με χείλος, σε οικογένειες με ζυγόμορφα άνθη, όπως στα ψυχανθή, τα ορχεοειδή κλπ.    

Details

Χέδρωπας

Απλός, ξηρός διαρρηκτός καρπός που σχηματίζεται από ένα καρπόφυλλο και κατά την ωρίμανσή του συνήθως διαρρηγνύεται κατά μήκος και των δύο πλευρών του. Είναι χαρακτηριστικός καρπός για την οικογένεια των ψυχανθών.      

Details

Χαμαίφυτο

Ξυλώδη ή πολυετή ποώδη φυτά που τα ανανεωτικά τους όργανα (οφθαλμοί) βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και σε ύψος μέχρι 25-30 cm.    

Details

Φυλλοβόλα

Φυλλοβόλα αποκαλούνται τα ξυλώδη πολυετή φυτά που ρίχνουν όλο το φύλλωμά τους κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου του έτους, δηλαδή του χειμώνα ή κατά την περίοδο της ξηρασίας.    

Details

Φύλλο

Το φύλλο είναι θεμελιώδες φυτικό όργανο που αναπτύσσεται στα γόνατα των υπέργειων βλαστών και αποτελείται από το μίσχο και το έλασμα. Εξυπηρετεί τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης, της αναπνοής και της διαπνοής. Πολλές φορές τα φύλλα μπορεί να έχουν εκφυλιστεί ή διαφοροποιηθεί (όπως πχ. τα αγκάθια των κάκτων).        

Details